Uitslag echo

25-10-2012 20:20

Maandag is er een echo van Ruben zijn buik gemaakt, waarin opnieuw vooral de neuroblastoom en de nieren in beeld zijn gebracht. Dit was de derde echo voor Ruben en hij was rustiger dan de vorige keren en huilde niet constant. Mijn hoofd was weer heel dicht bij die van hem en hij sloeg heel lief zijn armpje om mijn nek.

Vandaag weer naar het AMC. Na drie pogingen is zijn bloeddruk opgenomen en daarna gaan we bloedprikken. Als we worden opgehaald, begint Ruben een beetje zielig te jammeren en in de prikkamer gaat dit over in hard huilen. Ik heb moeite om hem samen met een verpleegkundige in bedwang te houden en hij is erg boos. Ze vinden hem erg sterk! Eenmaal achter de rug, is Ruben direct weer gekalmeerd. Wanneer ik zeg dat hij een kaart mag uitkiezen, wijst hij naar de kaartenbak en kiest resoluut een kaart met een hond en een poes. Zijn interesse ligt momenteel erg bij dieren.

Kinderoncoloog Dr. Haveman stelt even wat vragen over Ruben en onderzoekt hem. De echo heeft uitgewezen dat de tumor gelijk is gebleven. We zouden graag horen dat deze aan het afnemen is, maar daar zal echt langer tijd over heen gaan. Dat hij gelijk is gebeven is heel positief. Echter het HB-gehalte blijft schommelen. Twee weken geleden was het nog 6,7 en nu weer gedaald naar 5,9. Bij de volgende controle wordt het bloed uitgebreider onderzocht. Waarschijnlijk onttrekt de tumor veel rode bloedcellen. We gaan in ieder geval door met geven van drie keer per dag 1,5 ml ijzerdrank. Dr. Haveman is tevreden en stelt voor om iets langer weg te blijven, bijvoorbeeld drie weken.

Vandaag was Daniël voor de eerste keer mee, want het is ook goed dat hij ziet hoe de controles gaan en wordt zo meer betrokken bij het geheel. Hij weet uiteraard dat Ruben een hard buikje heeft en dat we steeds naar het ziekenhuis gaan. Tot nu toe hoorde hij ons er vooral veel over praten, zonder er direct bij betrokken te worden. Ik heb een zakje met water gevuld en gezegd dat dat in Ruben zijn buik zit en dat de dokter zegt dat het zakje kleiner gaat worden, maar dat hij dat wel steeds even wil zien. Om het visueel te maken, liet ik er weer wat water uitlopen. Zo ziet het eruit wanner het kleiner wordt en uiteindelijk was het zakje leeg en vertelde dat het er bij hem zo uitzag. Toen Daniël in bed lag hebben we samen de ontbrekende kralen van de afgelopen tijd aan Ruben zijn KanjerKetting geregen. Ik heb de foto van de KanjerKetting vernieuwd en toegevoegd aan de fotogallerij. De gele kralen staan voor scans en echo's, de rode voor bloedprikken.

 

 

Terug